Zoznam členov

Zoznam členov SAVA

ACRC

Riaditeľka: Darina Imreová

Kremnická 14, 851 01 Bratislava

Viac o agentúre

Spoločnosť ACRC vznikla v roku 2005. Filozofiou podnikania agentúry je vytvorenie stabilnej spoločnosti, poskytujúcej svojím zákazníkom a zamestnancom trvalé partnerstvo a dlhodobú spoluprácu. Základnou stratégiou je uspokojovanie potrieb náročných zákazníkov.

AKO

Riaditeľ: Václav  Hřích

Karadžičova 41, 811 07 Bratislava

Viac o agentúre

Agentúra AKO ponúka širokú škálu výskumných služieb v segmentoch business-to-business (B2B) a business-to-consumer (B2C).

Focus

Riaditeľ: Martin Slosiarik

Sládkovičova 4, 810 00 Bratislava

Viac o agentúre

Výskumná spoločnosť FOCUS vznikla v roku 1991. Špecializujeme sa na poskytovanie analytických služieb a odborného poradenstva v oblasti výskumu verejnej mienky a v marketingového výskumu. Ťažiskom činnosti je výskum a analýzy aktuálnych spoločenských javov, sociálnych problémov a mapovanie politickej situácie na Slovensku. Pri svojej práci využívame kvantitatívne aj kvalitatívne postupy.

Go4insight

Managing Partners:
Rasťo Kočan, Július Filo

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Viac o agentúre

Robíme tradičný marketingový prieskum inovatívne

Dôležité sú vaše prieskumné potreby. My vám navrhneme optimálne riešenie.
Používame kvalitatívne aj kvantitatívne metódy. Dáta zbierame online, telefonicky aj osobným dopytovaním. Stále hľadáme nové riešenia pre vás.

Ipsos

Riaditeľ: Jakub Hankovský

Heydukova 12, 811 08 Bratislava

Viac o agentúre

V dnešnom svete rýchlych zmien nebola potreba spoľahlivých informácií pre dôležité rozhodnutia nikdy väčšia.

V Ipsose veríme, že naši klienti potrebujú viac ako len dodávateľa dát. Potrebujú partnera, ktorý im vie poskytnúť presné a relevantné informácie, na základe ktorých budú vedieť konať.

Kantar

Riaditelia:
Ján Hudák, Andrej Vallo

Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Viac o agentúre

Kantar je popredná svetová spoločnosť v oblasti marketingových dát, spotrebiteľských insightov  a poradenstva. Pomáhame klientom porozumieť ich spotrebiteľom a inšpirujeme ich k rastu.

2muse

Riaditeľka: Stanislava Púčková

Ďatelinová 6, 821 01 Bratislava – Ružinov

Viac o agentúre

Sme agentúra, ktorá vám pomáha robiť správne biznis rozhodnutia. Prieskum chápeme ako nástroj, ktorý má pomáhať pri manažérskom rozhodovaní.

NMS Market Research Slovakia

Riaditeľ: Branislav Veleg

Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Viac o agentúre

Sme tím výskumníkov, čo dávajú dátam zmysel. Prieskum robíme svedomito a s nadšením. 

Sme prieskumná agentúra pre všetkých, ktorí chcú lepšie porozumieť svojmu businessu. U nás ste na správnom mieste, ak Vám záleží na spokojnosti svojich zákazníkov, budovaní brandu, efektívnej komunikácii či inovácii produktov. 

Stanovy asociácie SAVA

Podmienky členstva SAVA