Stanovisko SAVA k vojenskému konfliktu na Ukrajine

ukrajina-flag

Dňa 8. marca 2022 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie SAVA. Členské agentúry SAVA sa jednomyseľne zhodli na nasledujúcom stanovisku:

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) odmieta agresiu ruských vojsk na Ukrajine a vyjadruje solidaritu s ľudom na Ukrajine. Členské agentúry SAVA zároveň odsudzujú postoje a správanie tých subjektov na Slovensku, ktoré schvaľujú alebo zľahčujú útok Ruska na Ukrajinu a šíria fake news a hoaxy o vojne na Ukrajine.

Členské agentúry SAVA sa rozhodli poskytnúť finančnú pomoc mimovládnym organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny.