AKO

AKO

Karadžičova 41
811 07 Bratislava

Tel.: +421 2 5557 3245
E-mail: ako@ako.sk
Web: www.ako.sk

Riaditeľ: Václav  Hřích

O agentúre AKO

Agentúra AKO ponúka širokú škálu výskumných služieb v segmentoch business-to-business (B2B) a business-to-consumer (B2C).

 • Testovanie produktov (nákupné / spotrebné zvyklosti, cenová citlivosť na výrobky, mediálne produkty, a pod.)
 • Testovanie služieb (cestovný ruch, finančné služby, telekomunikačné služby, atď.)
 • Testovanie značky (imidž, positioning značky, vzťah k značke, zákaznícka lojalita, atď.)
 • Testovanie reklamy (pre-testing, post-testing a retesting kreatívnych konceptov, meranie účinkov nasadených reklamných kampaní)
 • Výskum trhu (medzery na trhu, potenciál pre nové produkty a služby)
 • Výskum vnútrofiremnej klímy (sociálna atmosféra, lojalita, postoje k zmene, atď.)
 • Výskum verejnej mienky (postoje verejnosti k politickým a spoločenským otázkam, výskum dôveryhodnosti inštitúcií, volebné správanie, opinion lídri, atď.)
 • Sekundárne analýzy marketingových informácií z oblasti médií a reklamy
 • Expertné psychologické posudky reklamných stratégií, kreatívnych konceptov, sloganov,  loga, názvu značky alebo produktu, atď.)
 • Poradenstvo v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie
 • Moderovanie Focus Group pre iné výskumné agentúry
 • Obsahové analýzy dokumentov a mediálnych produktov
 • Mediálne a komunikačné tréningy

Galéria