Go4insight

Go4insight

Kýčerského 5
811 05 Bratislava

Managing Partners:
Rasťo Kočan, Július Filo

O agentúre Go4insight

Robíme tradičný marketingový prieskum inovatívne

Dôležité sú vaše prieskumné potreby. My vám navrhneme optimálne riešenie.
Používame kvalitatívne aj kvantitatívne metódy. Dáta zbierame online, telefonicky aj osobným dopytovaním. Stále hľadáme nové riešenia pre vás.

Vieme vám poradiť

Neprodukujeme iba dáta. Klientom pomáhame porozumieť ich biznis problému a spolu nachádzame riešenia. Prinášame kvalifikovaný externý pohľad odborníkov. Pri našej práci dbáme, aby výsledkom našej spolupráce boli relevantné odporúčania pre váš biznis.

Analýza ako základný prístup k riešeniu​.

Nie na všetko je nutné zbierať alebo kupovať nové dáta. Častokrát je efektívne pozrieť sa na informácie, ktoré sú už k dispozícii – dáta o Vašom biznise, klientoch alebo dáta, ktoré máme u nás.

Insight je našim poslaním

Insight je preniknutie k skutočnej podstate skúmaného problému. Je to porozumenie problematike v celej svojej hĺbke a súvislostiach. 

Insight zaváži viac ako 100 grafov alebo dvojhodinová prezentácia. Insight je konečným cieľom analýz, prieskumu aj konzultácií. Usilovať sa o insight je našim poslaním.

Pomôžeme Vám v nasledujúcich oblastiach:

  1. Pochopenie zákazníka
  2. Optimalizácia marketingovej komunikácie
  3. Zvyšovanie spokojnosti a lojality zákazníkov
  4. Vytváranie a udržanie silnej značky
  5. Identifikácia nových príležitostí na trhu
  6. Vývoj inovácií – tvorba nových služieb
  7. Nastavenie cenovej stratégie
  8. Porozumenie nákupného rozhodovania z zákazníckej cesty
  9. Tvorba užívateľsky priateľských rozhraní (UX)
  10. Porozumenie spoločnosti v sociálnej oblasti, verejných službách a politike

Galéria