slovenská asociácia výskumných agentúr
Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky.

Aktuality členských agentúr

Aktuality SAVA

Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Možnosť vyjadriť svoje názory a postoje prostredníctvom telefonického výskumu zostáva aj po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách plne zachovaná. Prvého februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tento nový zákon

Zistiť viac »