O nás

2 (Demo)
o asociácii

Činnosť SAVA

SAVA vznikla v 23.4.1999 ako výberové združenie agentúr alebo fyzických osôb zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky.

SAVA oficiálne pristúpila k plneniu ustanovení Medzinárodného kódexu pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky, ktorý vydala Medznárodná obchodná komora a ESOMAR.

Členovia SAVA sa písomne zaviazali vo svojej činnosti dodržiavať medznárodný etický kódex a základné štandardy kvality výskumnej praxe.

Predsedníctvo SAVA

rastislav-kocan-small
Rastislav Kočan Predseda SAVA
Go4Insight s.r.o.
hrich-square
Václav Hřích I. podpredseda SAVA
AKO s.r.o.
hankovsky-ipsos-square
Jakub Hankovský II. podpredseda SAVA
Ipsos s.r.o.

Logotypy SAVA na stiahnutie

Logotypy vo formáte PDF

Logotypy vo formáte PNG

Logotypy vo formáte SVG