Kantar

Kantar

Prievozská 4D
821 09 Bratislava

Riaditelia:
Ján Hudák, Andrej Vallo

O agentúre Kantar

Kantar je popredná svetová spoločnosť v oblasti marketingových dát, spotrebiteľských insightov  a poradenstva. Pomáhame klientom porozumieť ich spotrebiteľom a inšpirujeme ich k rastu.

V Kantar poskytujeme klientom na celom svete poznatky a akčné odporúčania na základe (nielen prieskumných) údajov a faktov. Môžeme si to dovoliť na základe jedinečnej a komplexnej znalosti ľudí ale aj klientov na celom svete: v Kantar vieme ako myslia, cítia a konajú, a to globálne aj lokálne na viac ako 90 trhoch.

Rozumieme tomu, čo robí ľudí takými, akí sú. Sme hrdí na to, že pomáhame meniť svet, v ktorom všetci žijeme.

Naši klienti sú úžasne rôznorodí. Inšpirujeme ich, informujeme a spolupracujeme s nimi na tvorbe stratégií bez ohľadu na ich ciele – zlepšenie povedomia o značke, prilákanie väčšieho počtu spotrebiteľov, zvýšenie penetrácie značky, finančný úspech alebo zvýšenie dôvery ľudí vo verejné služby.

Naše údaje zhromažďujeme digitálne a zdieľame naše poznatky v reálnom čase – vo veľkom rozsahu a rýchlosti. Máme samoobslužné riešenia, ktoré prinášajú výsledky v ten istý deň, aj riešenia na hĺbkovú diagnostiku, ktoré trvajú dlhšie. Využívame umelú inteligenciu a strojové učenie na zrýchlenie a zlacnenie existujúcich ponúk, ako aj na ponuku nových služieb, o ktorých sa nám pred niekoľkými rokmi ani nesnívalo.

Kantar prináša svetové know-how na Slovensko cez niekoľko kľúčových a typických projektov, v dvoch oblastiach:

V oblasti výskumu médií:

– Monitoring reklamných výdavkov a kreatív poskytuje vlastníkom médií, mediálnym agentúram a zadávateľom poznanie toho, ako, kedy a kam investujú ostatné značky a čo komunikujú.

– Meranie sledovanosti detailne zachytáva správanie ľudí pri sledovaní médií na rôznych platformách a zariadeniach, či už ide o živé vysielanie, archívy alebo video na požiadanie.

Spoločne tieto riešenia dávajú značkám a mediálnym agentúram nástroje na optimalizáciu plánovania reklamných kampaní a na zvýšenie návratnosti marketingových investícií. Médiám pomáhajú vytvárať obchodné príležitosti, efektívne riadiť investície do obsahu a optimalizovať spôsoby jeho doručovania spotrebiteľom.

V oblasti skúmania spotrebiteľov a ich motivácie:

Spotrebiteľom rozumieme veľmi detailne, a to z oboch strán – čo očakávajú, i čo im značky ponúkajú. Za unikátne však považujeme:

–  Brandz – najrenomovanejší rebríček hodnoty značiek a našu znalosť ako efektívne budovať (obchodne) silné značky na základe preverenej metodiky Meaningfully Different Framework, ktorú využívajú najsilnejšie globálne aj lokálne značky

–  Kantar Marketplace – platforma pre prieskum trhu, ktorá poskytuje kvalitné insighty pre rozhodovanie (už v priebehu niekoľkých hodín) v oblasti vývoja efektívnej reklamy a v oblasti vývoja produktových inovácií

– Analytics – pokročilé analytické nástroje, ktoré dokážu za pomoci umelej inteligencie optimalizovať mediálne výdavky alebo dokážu extrahovať insighty z obrovského množstva dostupných dát na internete

Galéria