Odborníci z Česka a Slovenska si vymieňajú skúsenosti

SIMAR a SAVA 12 06 2024

V stredu 12. Júna 2024 sa uskutočnil prvý online summit českých a slovenských profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumom verejnej mienky. Spoluorganizátormi boli české Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky (SIMAR) a Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA). 

Prebehla živá diskusia a výmena skúseností 

Témou stretnutia bola výmena skúseností, pričom viac ako 20 odborníkov z oboch krajín ocenilo možnosť stretnúť sa na takejto rozsiahlej a jedinečnej platforme. Diskusia priniesla množstvo zaujímavých tém. Napríklad Matúš Pilnáček z CVVM vysvetľoval, ako si ľudia pamätajú svoju minulú voľbu a aký význam to má pre prípadné váženie vzorky. Široko sme rozoberali výhody a špecifické aspekty jednotlivých metód zberu dát, či už online, telefonicky, alebo prostredníctvom osobného dotazovania. Pavel Ranocha z agentúry Kantar CZ vysvetlil, že tím priebežne vykonáva analýzy zozbieraných dát a porovnáva ich s reálnym voličským správaním počas volieb. Martin Slosiarik z agentúry Focus a Václav Hřích z AKO diskutovali rôzne aspekty prezentácie výskumov vo verejnom priestore. Václav Hřích tiež zdôraznil, že niektorí voliči svoje rozhodnutia robia veľmi blízko k dátumu konania volieb. Účastníci vnímajú ako dôležité, že výskum zachytí vôľu voličov v daný okamih, avšak nie je možné podľa dotazovania v určitom čase predpovedať budúce volebné správanie. Všetky agentúry realizujúce tieto výskumy aktívne vysvetľujú používateľom, vrátane médií a verejnosti, že vo výskumoch možno zachytiť trend, ktorý slúži na ďalšiu demokratickú debatu v spoločnosti. 

Transparentnosť je kľúčovým faktorom 

Odborníci jednomyseľne zdôraznili, že transparentnosť verejne publikovaných výskumov a ich verejná obhajoba je pre tento odbor kľúčová. Agentúry vždy zverejňujú základné parametre realizovaného výskumu, ako je povaha výstupu, názov agentúry, ktorá výskum uskutočnila, prípadne jej zadávateľ, obdobie zberu dát, metodika a veľkosť vzorky. V online prostredí sú dostupné aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa uskutočnenia výskumu, čo je v Českej republike známe ako pasport VVM

Pripomíname spoločenský prínos výskumu verejnej mienky 

Hana Huntová pripomenula, že výskumy verejnej mienky sú dôležitou súčasťou rozvinutej demokratickej spoločnosti, pretože pomáhajú občanom v orientácii v predvolebnej ponuke. Tieto informácie sú získavané objektívnym spôsobom, založeným na vedeckých postupoch, a poskytujú ucelený obrázok o stave preferencií v celej spoločnosti. Existencia nezávislých výskumov zabraňuje tomu, aby rôzne sily presadzovali svoju vlastnú interpretáciu skutočnosti a ovplyvňovali správanie voličov. 

Účastníci uvítali príležitosť bližšie sa spoznať a vymeniť si skúsenosti a vyjadrili ochotu stretnúť sa aj v budúcnosti. 

Hana Huntová
výkonná riaditeľka SIMAR 

Rastislav Kočan 
predseda SAVA 

O SIMAR 

Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky SIMAR je nezisková organizácia, ktorá už od roku 1994 podporuje, propaguje a obohacuje český výskum trhu, výskum verejnej mienky, sociologický výskum a oblasť dátovej analytiky. 
Viac na www.simar.cz

O SAVA  

SAVA  – Slovenská asociácia výzkumných agentúr je  výberové združenie agentúr zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky. Asociácia vznikla v roku 1999 s cieľom podporovať a kultivovať oblast  marketingového prieskumu a prieskumu verejnej mienky na Slovensku.
Viac informácií:  www.sava.sk