Focus

Focus

Sládkovičova 4
810 00 Bratislava

Riaditeľ: Martin Slosiarik

O agentúre Focus

Výskumná spoločnosť FOCUS vznikla v roku 1991. Špecializujeme sa na poskytovanie analytických služieb a odborného poradenstva v oblasti výskumu verejnej mienky a v marketingového výskumu. Ťažiskom činnosti je výskum a analýzy aktuálnych spoločenských javov, sociálnych problémov a mapovanie politickej situácie na Slovensku. Pri svojej práci využívame kvantitatívne aj kvalitatívne postupy.

Naše služby pravidelne využívajú domáce i zahraničné subjekty z rôznych oblastí podnikania (finančníctvo a poisťovníctvo, informačné technológie, spotrebný a priemyselný tovar, farmaceutický priemysel, atď.), reklamné a PR agentúry, poradenské spoločnosti, médiá, štátne orgány, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a organizácie tretieho sektora. Staviame na profesionalite, skúsenosti a dôvere.

FOCUS je zakladajúcim členom Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA, ako aj členom Európskeho združenia pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky ESOMAR.

FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov, profesionalite našich zamestnancov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Na čele spoločnosti stojí sociológ Martin Slosiarik, ktorý má 25 ročné skúsenosti v tejto oblasti. Celú svoju profesionálnu kariéru sa venuje výskumu verejnej mienky a marketingovému výskumu. Zároveň pravidelne prednáša na rôznych univerzitách doma aj v Českej republike, kde odovzdáva svoje skúsenosti študentom z oblasti sociológie, politických vied, marketingu, či masmediálnej komunikácie.

Galéria