Agentúra NMS Market Research vstúpila do SAVA

download

Agentúra NMS Market Research Slovakia s.r.o. sa dňa 19. júla 2022 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr.

O prijatí za člena rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 4. apríla 2022. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 19. júla 2022.

NMS, vítaj medzi najlepšími agentúrami na Slovensku!

SAVA má v súčasnosti už 8 riadnych členov.