ACRC

ACRC

Kremnická 14
851 01 Bratislava

Riaditeľka: Darina Imreová

O agentúre ACRC

Spoločnosť ACRC vznikla v roku 2005. Filozofiou podnikania agentúry je vytvorenie stabilnej spoločnosti, poskytujúcej svojím zákazníkom a zamestnancom trvalé partnerstvo a dlhodobú spoluprácu. Základnou stratégiou je uspokojovanie potrieb náročných zákazníkov.

Spojenie štyroch hlavných služieb Analysis – Consulting – Research – Communication prináša naším partnerom komplex, ktorý zabezpečuje správnu komunikáciu navonok i dovnútra spoločnosti, dostatok informácií o zákazníkoch, konkurencii, partneroch, trhu a rozhodovanie na základe komplexných informácií.

Naše služby ponúkame konečným klientom aj agentúram. Realizujeme kvalitatívne aj kvantitatívne štúdie. Máme širokú sieť anketárov pokrývajúcu celé územie Slovenska. Máme vlastné špecializované FGD aj CATI štúdio so špecializovaným softwarom. Vieme klientom dodať čisté dáta, ktoré si môžu následne samy spracovať, ale aj vypracovanú záverečnú správu. Sme flexibilní aj po stránke technológií. Naša sieť vie pracovať aj online na klientových technológiách, ponúkame však aj naše profesionálne riešenia vyvinuté špeciálne pre potreby prieskumu trhu.

Riadime sa mottom:

„Ak neslúžite zákazníkovi, je Vašou úlohou slúžiť niekomu, kto zákazníkovi slúži.“

Karl Albrecht

Galéria