Aktuality SAVA

Aktuality SAVA

Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Možnosť vyjadriť svoje názory a postoje prostredníctvom telefonického výskumu zostáva aj po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách plne zachovaná. Prvého februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tento nový zákon

Zistiť viac »

Agentúra 2MUSE novým členom SAVA

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 14. júna 2021. Proces prijatia bol ukončený

Zistiť viac »