Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

ranking

Dňa 11. novembra 2021 zverejnil týždenník TREND vo svojej publikácii TREND TOP 2021 na str.81 tabuľku s nadpisom „Prieskum trhu a verejnej mienky“ s ambíciou uviesť prehľad TOP 25 najväčších spoločností v tomto sektore.

Pri publikovaní tohto prehľadu však TREND zvolil nesprávnu metodiku a spoľahol sa na oficiálne štatistické údaje, ktoré o sebe udávajú jednotlivé spoločnosti. Zverejnil najväčšie spoločnosti, ktoré používajú NACE kód 73200 (Prieskum trhu a verejnej mienky).

Je však všeobecne známe, že mnohé spoločnosti na Slovensku si ako podnikateľskú činnosť udávajú aj prieskum trhu, hoci sa tejto činnosti v realite nevenujú. Spomedzi 25 publikovaných spoločností v tabuľke, je len 7 skutočných prieskumných agentúr, mnohé z prieskumných agentúr sa do tabuľky ani nedostali.

Žiaľ, týždenník TREND nepožiadal SAVA o konzultáciu ani predbežnú kontrolu uvádzaných údajov. Do tabuľky sa tak dostali nie len mediálne a reklamné agentúry, ale aj farmaceutické a softvérové firmy. Zaujímavosťou je, že podľa TREND-u, 18. najväčšou prieskumnou agentúrou na Slovensku je dovozca motocyklov istej značky na Slovensko.

Z tohto dôvodu je uvedená tabuľka úplne mylná a nie je ju možné použiť ako prehľad sektora Prieskumu trhu a verejnej mienky.

SAVA iniciatívne ponúkla TREND-u pomoc pri oprave už publikovaných údajov.

Veríme, že TREND uvedené chyby napraví v čo najkratšom čase.