Agentúra 2MUSE novým členom SAVA

2muse_logo

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr.

O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 14. júna 2021. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 2021.