Nezaradené

Možnosť vyjadriť svoje názory a postoje prostredníctvom telefonického výskumu zostáva aj po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách plne zachovaná. Prvého februára 2022 nadobudol…

Agentúra NMS Market Research Slovakia s.r.o. sa dňa 19. júla 2022 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O…

Dňa 8. marca 2022 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie SAVA. Členské agentúry SAVA sa jednomyseľne zhodli na nasledujúcom stanovisku: Slovenská…

Dňa 11. novembra 2021 zverejnil týždenník TREND vo svojej publikácii TREND TOP 2021 na str.81 tabuľku s nadpisom „Prieskum trhu…

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie…


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/5/1/51dc379c-12d2-4c3c-87fd-fb1513663453/sava.sk/web/wp-content/themes/thegem-elementor/gem-templates/blog/content-blog-extended-item.php on line 5

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/5/1/51dc379c-12d2-4c3c-87fd-fb1513663453/sava.sk/web/wp-content/themes/thegem-elementor/gem-templates/blog/content-blog-extended-item.php on line 6