Vyjadrenie stanoviska pre potreby Ústrednej volebnej komisie

Na základe žiadosti Ústrednej volebnej komisie pre voľby predsedov a poslancov samosprávnych krajov 2013, v ktorej bola SAVA požiadaná o  vyjadrenie  stanoviska k postupu  dvoch výskumných agentúr (AGENTÚRA MVK s.r.o. a Focus, s.r.o.)  pri zisťovaní názorov  obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) k téme zisťovania predvolebných preferencií kandidátov na  predsedu BSK, zrealizovala SAVA informatívne overenie odborných metodologických postupov uvedených […]

SAVA je tu na to, aby zadávatelia dostávali spoľahlivé a kvalitné informácie !

SAVA KONTROLUJE U ČLENOV PODĽA MINIMÁLNYCH ŠTANDARDOV: anketársku sieť, zaškolenie anketárov, kontroly uskutočnených rozhovorov anketármi, spoľahlivosť postupov pri zadávaní údajov do PC a zadávacích softvérov pri kvantitatívnych prieskumoch, kvalifikáciu moderátorov a formálny priebeh zberu údajov pri kvalitatívnych výskumoch.

DESATORO SAVA

  dodržiavať pri prieskumných aktivitách Etický kódex ESOMAR-u, dbať u svojich členov na dodržiavanie všetkých metodických a etických štandardov výskumu trhu a verejnej mienky, a to najmä voči klientom členov SAVA, dozerať, že členovia Združenia nebudú spájať výskum trhu a verejnej mienky s aktivitami s ním nezlučiteľnými, t. j. najmä reklamou, predajom tovaru a služieb, dohliadať, že členovia […]

Máme novú web stránku!

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA 23.01.2013

Dňa 23. 01. 2013 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr  SAVA, na ktorom bolo zvolené nové predsedníctvo SAVA. Predsedom SAVA sa stal Václav Hřích(AKO, s.r.o.), I. podpredsedom Ivan Dianiška (FOCUS, s r.o.) a II. podpredsedom Martin Mravec (GfK Slovakia, s. r. o.). Valné zhromaždenie ďalej schválilo plán činnosti asociácie na rok 2013. O […]