SAVA v médiách

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) považuje návrh na predĺženie moratória na zverejňovanie prieskumov preferencií politických strán za odopieranie ústavou garantovaného…

Podozrenie z úniku informácií z agentúry GfK Slovakia, ktorej údajné výsledky prieskumu verejnej mienky o preferenciách politických strán zverejnil v…