Závery kontroly dodržiavania metodologických štandardov v oblasti kvantitatívneho výskumu.

Dňa 17.8.2017 bola na adresu Slovenskej asociácie výskumných agentúr(SAVA) doručená žiadosť kandidáta na župana Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Martina Klusa, o kontrolu priebehu terénneho zberu na tému volieb do VÚC v banskobystrickom kraji. Slovenská asociácia výskumných agentúr na základe podnetu začala na základe interných smerníc voči svojej členskej agentúre Focus, s.r.o. kontrolu dodržiavania metodologických štandardov v oblasti kvantitatívneho výskumu.

Prvotná aj dodatočná kontrola dodržiavania metodologických štandardov SAVA pri realizácií terénneho zberu výskumu na tému volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja nepreukázala na základe dostupných materiálov žiadne pochybenie zo strany realizátora, agentúry Focus, s.r.o. . Nebolo možné preukázať ani vyvrátiť okolnosti mimo kladenia otázok z dotazníka.

V konečnom dôsledku konštatujeme, že s vysokou mierou pravdepodobnosti nešlo o zlý úmysel ani zo strany sťažovateľa, ani zo strany realizátora výskumu.

Aby sa v budúcnosti predišlo podobným situáciám, vyzýva Slovenská asociácia výskumných agentúr laickú aj odbornú verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek pochybností o priebehu zberu dát ak sa stane jeho respondentom, alebo pochybností o spôsobe a forme zverejňovania výsledkov upozornila SAVA prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke www.sava.sk a zástupcovia asociácie preveria správnosť týchto postupov.

kontrola 2017 FOCUS zaverecny protokol

kontrola 2017 FOCUS zaverecny protokol z dodatocnej kontroly

Mgr. Václav Hřích

predseda SAVA