Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA 23.01.2013

Dňa 23. 01. 2013 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr  SAVA, na ktorom bolo zvolené nové predsedníctvo SAVA. Predsedom SAVA sa stal Václav Hřích(AKO, s.r.o.), I. podpredsedom Ivan Dianiška (FOCUS, s r.o.) a II. podpredsedom Martin Mravec (GfK Slovakia, s. r. o.). Valné zhromaždenie ďalej schválilo plán činnosti asociácie na rok 2013. O pripravovaných domácich aj medzinárodných aktivitách asociácie budeme informovať.