SAVA je tu na to, aby zadávatelia dostávali spoľahlivé a kvalitné informácie !

SAVA KONTROLUJE U ČLENOV PODĽA MINIMÁLNYCH ŠTANDARDOV:

  • anketársku sieť, zaškolenie anketárov, kontroly uskutočnených rozhovorov anketármi,
  • spoľahlivosť postupov pri zadávaní údajov do PC a zadávacích softvérov pri kvantitatívnych prieskumoch,
  • kvalifikáciu moderátorov a formálny priebeh zberu údajov pri kvalitatívnych výskumoch.