Rastislav Kočan novým predsedom SAVA

Novým predsedom Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) sa stal Rastislav Kočan. Funkcie sa ujal na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia SAVA ku dňu 1. júla 2021.

Rastislav Kočan je spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. V prieskume trhu pôsobí už 20 rokov. Pred tým spôsobil 16 rokov na rôznych pozíciách medzinárodnej agentúre GfK, posledne ako Country manager GfK Slovakia.

Predsedníctvo SAVA tvoria okrem predsedu Rastislava Kočana aj I. podpredseda Václav Hřích (agentúra AKO)
a II. podpredseda Jakub Hankovský (agentúra IPSOS Slovakia).

Cieľom nového vedenia je aktívne pôsobiť v propagácii štandardov kvality výskumnej praxe a dodržiavanie etiky pri zbere a vyhodnocovaní marketingových prieskumov ako aj prieskumov verejnej mienky.

SAVA pod novým vedením plánuje zintenzívnieť svoju komunikáciu voči odbornej aj širokej verejnosti a aktívnejšie sa zapájať do celospoločenskej diskusie týkajúcej sa prieskumov trhu a prieskumov verejnej mienky.

Rastislav Kočan