História

SAVA vznikla v 23.4.1999 ako výberové združenie agentúr alebo fyzických osôb zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky.

SAVA oficiálne pristúpila k plneniu ustanovení Medzinárodného kódexu pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky, ktorý vydala Medznárodná obchodná komora a ESOMAR.

Členovia SAVA sa písomne zaviazali vo svojej činnosti dodržiavať medznárodný etický kódex a základné štandardy kvality výskumnej praxe.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.