Upozornenie pre verejnosť

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) na základe podnetov,  obdržaných od verejnosti  o platených SMS službách, ktorých objednanie je maskované  ako účasť na  zákazníckom prieskume , preverila aktivity subjektu, vystupujúceho od 8.9.2014 na stránke Facebook.com pod názvom Market Research Online Slovakia.   Na Facebook  stránku tohto subjektu smerovala reklama, zobrazovaná používateľom, ktorá ich informovala o tom, že boli vybraný pre účasť na zákazníckom prieskume a môžu vyhrať  sumu 850€.

Po vyplnení  otázok je účastníkovi zobrazená výzva „Ak chcete odoslať svoje odpovede a vstúpiť  do súťaže, zadajte, prosím, nasledujúce informácie,“  a respondent musí, ak chce pokračovať, vyplniť  svoje celé meno, telefónne  číslo  a názov obchodného reťazca, kde chce uplatniť svoju výhru.  Podmienky účasti, kde sa píše, že účasť je platená služba,  sú zobrazené na spodnej strane stránky malým písmom, čo väčšina respondentov prehliadne, keďže predpokladajú, že ide o klasický prieskum.  Následne respondent obdrží  SMS výzvu na potvrdenie účasti a akonáhle účasť potvrdí, začne mu organizátor súťaže účtovať poplatky za účasť.   Pravdepodobný organizátor je v zahraničí sídliaca firma, ktorá je mimo jurisdikcie slovenských orgánov a je prakticky nemožné ju kontaktovať.

Tento spôsob náboru účastníkov platených SMS ( a iných elektronických) služieb je v príkrom rozpore z metodologickými pravidlami realizácie marketingových prieskumov trhu, keďže môže uviesť účastníkov – respondentov do omylu a okrem nákladov im spôsobených, zneužíva / poškodzuje dobré meno oficiálnych prieskumov trhu a agentúr, ktoré tieto prieskumy realizujú.

Upozorňujeme preto verejnosť, aby v prípade, že   sa stanú respondentmi takéhoto prieskumu, aby pozorne čítali všetky informácie, uvedené na stránkach, kde sa takáto aktivita realizuje. Aby dôsledne zvážili účasť , ak je táto podmieňovaná platením akýchkoľvek poplatkov. Zároveň odporúčame, aby si pred záväzným odoslaním svojich údajov overili, kto je realizátorom prieskumu a či sú zverejnené funkčné kontaktné  údaje na realizátora .  Na stránke Slovenskej asociácie výskumných agentúr www.sava.sk  je možné si v sekcií ČLENSTVO overiť, či ide o člena asociácie výskumných agentúr, ktoré sa členstvom zaviazali dodržiavať metodologické štandardy SAVA a preto je účasť na ním organizovanom prieskume bezpečná a bezplatná.

V Bratislave 22.9.2014                                                                                  Mgr. Václav Hřích

                                                  Predseda Slovenskej asociácie výskumných agentúr(SAVA)