Uncategorized

Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. zo dňa 12. 11. 2015, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len […]

Upozornenie pre verejnosť

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) na základe podnetov,  obdržaných od verejnosti  o platených SMS službách, ktorých objednanie je maskované  ako účasť na  zákazníckom prieskume , preverila aktivity subjektu, vystupujúceho od 8.9.2014 na stránke Facebook.com pod názvom Market Research Online Slovakia.   Na Facebook  stránku tohto subjektu smerovala reklama, zobrazovaná používateľom, ktorá ich informovala o tom, že boli vybraný […]

(Slovak) Vyjadrenie stanoviska pre potreby Ústrednej volebnej komisie

Sorry, this entry is only available in Slovak.

SAVA je tu na to, aby zadávatelia dostávali spoľahlivé a kvalitné informácie !

Sorry, this entry is only available in Slovak.

DESATORO SAVA

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Máme novú web stránku!

(Slovak) Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA 23.01.2013

Sorry, this entry is only available in Slovak.