Uncategorized

Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Možnosť vyjadriť svoje názory a postoje prostredníctvom telefonického výskumu zostáva aj po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách plne zachovaná. Prvého februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tento nový zákon priniesol pre call centrá nové požiadavky na získanie súhlasu od volaného a zmenil podmienky vykonávania priameho marketingu. Priamym marketingom sa na základe tohto zákona myslí predovšetkým […]

Agentúra NMS Market Research vstúpila do SAVA

Agentúra NMS Market Research vstúpila do SAVA

Agentúra NMS Market Research Slovakia s.r.o. sa dňa 19. júla 2022 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí za člena rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 4. apríla 2022. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 19. júla 2022. NMS, vítaj medzi najlepšími agentúrami na Slovensku! SAVA má v súčasnosti […]

Stanovisko SAVA k vojenskému konfliktu na Ukrajine

Stanovisko SAVA k vojenskému konfliktu na Ukrajine

Dňa 8. marca 2022 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie SAVA. Členské agentúry SAVA sa jednomyseľne zhodli na nasledujúcom stanovisku: Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) odmieta agresiu ruských vojsk na Ukrajine a vyjadruje solidaritu s ľudom na Ukrajine.  Členské agentúry SAVA zároveň odsudzujú postoje a správanie tých subjektov na Slovensku, ktoré schvaľujú alebo zľahčujú útok Ruska na Ukrajinu a […]

Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Dňa 11. novembra 2021 zverejnil týždenník TREND vo svojej publikácii TREND TOP 2021 na str.81 tabuľku s nadpisom “Prieskum trhu a verejnej mienky” s ambíciou uviesť prehľad TOP 25 najväčších spoločností v tomto sektore. Pri publikovaní tohto prehľadu však TREND zvolil nesprávnu metodiku a spoľahol sa na oficiálne štatistické údaje, ktoré o sebe udávajú jednotlivé […]

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 14. júna 2021. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 2021.

Rastislav Kočan novým predsedom SAVA

Rastislav Kočan novým predsedom SAVA

Novým predsedom Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) sa stal Rastislav Kočan. Funkcie sa ujal na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia SAVA ku dňu 1. júla 2021. Rastislav Kočan je spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. V prieskume trhu pôsobí už 20 rokov. Pred tým spôsobil 16 rokov na rôznych pozíciách medzinárodnej agentúre GfK, posledne ako Country manager GfK […]

50 – dňové moratórium pozastavené

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona čSlovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ktorý mal predĺžiť obdobie zákazu publikovania volebných prieskumov z 14 na 50 dní pred […]

Spoločné stanovisko organizácií ESOMAR, WAPOR a SAVA k prijatiu legislatívy predlžujúcej moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami.

POSITION STATEMENT ON PROPOSED POLL EMBARGO The Slovakia parliament has just passed legislation restricting the publication of election poll results in the 50 days before an election. This regulation would more than triple the length of Slovakia’s existing restriction of poll reporting during the two weeks before an election – already one of the longest […]

50 dňové moratórium – stanovisko k poslaneckému návrhu

Dňa 10.11.2019 bol prednesený na Výbore NRSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj návrh poslancov NR SR Tibora Glendu, Stanislava Kmeca a Eleméra Jakaba na predĺženie „výskumníckeho“ moratória zo súčasne platných 14 dní na 50 dní pred konaním volieb. Z pohľadu Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) ide o ešte výraznejší zásah do práv občanov SR […]

Stanovisko Slovenskej asociácie výskumných agentúr k pripravovaným legislatívnym zmenám v podmienkach zverejňovania výsledkov výskumov volebných preferencií

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA pôsobí od roku 1999 ako výberové združenie agentúr alebo fyzických osôb, zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky. Jej členovia sa vstupom do SAVA zaviazali dodržiavať medzinárodný etický kódex ESOMAR a základné štandardy kvality výskumnej praxe. SAVA tiež už pred mnohými rokmi stanovila a zverejnila tzv. Metodologické minimum pre zverejňovanie […]