Rastislav Kočan

Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Dňa 11. novembra 2021 zverejnil týždenník TREND vo svojej publikácii TREND TOP 2021 na str.81 tabuľku s nadpisom “Prieskum trhu a verejnej mienky” s ambíciou uviesť prehľad TOP 25 najväčších spoločností v tomto sektore. Pri publikovaní tohto prehľadu však zvolil nesprávnu metodiku a spoľahol sa na oficiálne štatistické údaje, ktoré o sebe udávajú jednotlivé spoločnosti. […]

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 14. júna 2021. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 2021.