Rastislav Kočan

Stanovisko SAVA k vojenskému konfliktu na Ukrajine

Stanovisko SAVA k vojenskému konfliktu na Ukrajine

Dňa 8. marca 2022 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie SAVA. Členské agentúry SAVA sa jednomyseľne zhodli na nasledujúcom stanovisku: Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) odmieta agresiu ruských vojsk na Ukrajine a vyjadruje solidaritu s ľudom na Ukrajine.  Členské agentúry SAVA zároveň odsudzujú postoje a správanie tých subjektov na Slovensku, ktoré schvaľujú alebo zľahčujú útok Ruska na Ukrajinu a […]

Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Dňa 11. novembra 2021 zverejnil týždenník TREND vo svojej publikácii TREND TOP 2021 na str.81 tabuľku s nadpisom “Prieskum trhu a verejnej mienky” s ambíciou uviesť prehľad TOP 25 najväčších spoločností v tomto sektore. Pri publikovaní tohto prehľadu však TREND zvolil nesprávnu metodiku a spoľahol sa na oficiálne štatistické údaje, ktoré o sebe udávajú jednotlivé […]

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 14. júna 2021. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 2021.