hrich

50 – dňové moratórium pozastavené

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona čSlovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ktorý mal predĺžiť obdobie zákazu publikovania volebných prieskumov z 14 na 50 dní pred […]

Spoločné stanovisko organizácií ESOMAR, WAPOR a SAVA k prijatiu legislatívy predlžujúcej moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami.

POSITION STATEMENT ON PROPOSED POLL EMBARGO The Slovakia parliament has just passed legislation restricting the publication of election poll results in the 50 days before an election. This regulation would more than triple the length of Slovakia’s existing restriction of poll reporting during the two weeks before an election – already one of the longest […]

50 dňové moratórium – stanovisko k poslaneckému návrhu

Dňa 10.11.2019 bol prednesený na Výbore NRSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj návrh poslancov NR SR Tibora Glendu, Stanislava Kmeca a Eleméra Jakaba na predĺženie „výskumníckeho“ moratória zo súčasne platných 14 dní na 50 dní pred konaním volieb. Z pohľadu Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) ide o ešte výraznejší zásah do práv občanov SR […]

Stanovisko Slovenskej asociácie výskumných agentúr k pripravovaným legislatívnym zmenám v podmienkach zverejňovania výsledkov výskumov volebných preferencií

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA pôsobí od roku 1999 ako výberové združenie agentúr alebo fyzických osôb, zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky. Jej členovia sa vstupom do SAVA zaviazali dodržiavať medzinárodný etický kódex ESOMAR a základné štandardy kvality výskumnej praxe. SAVA tiež už pred mnohými rokmi stanovila a zverejnila tzv. Metodologické minimum pre zverejňovanie […]

SAVA prijala agentúru Go4insight za nového člena

SAVA prijala agentúru Go4insight za nového člena

Dňa 16. 10. 2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA, na ktorom bol prijatý nový člen asociácie, agentúra Go4insight s.r.o.  Valné zhromaždenie ďalej zvolilo  nové predsedníctvo SAVA. Predsedom SAVA sa stal Václav Hřích(AKO, s.r.o.), I. podpredsedom Martin Slosiarik (FOCUS, s r.o.) a II. podpredsedom Rastislav Kočan (Go4insight s.r.o.).

Závery kontroly dodržiavania metodologických štandardov v oblasti kvantitatívneho výskumu.

Dňa 17.8.2017 bola na adresu Slovenskej asociácie výskumných agentúr(SAVA) doručená žiadosť kandidáta na župana Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Martina Klusa, o kontrolu priebehu terénneho zberu na tému volieb do VÚC v banskobystrickom kraji. Slovenská asociácia výskumných agentúr na základe podnetu začala na základe interných smerníc voči svojej členskej agentúre Focus, s.r.o. kontrolu dodržiavania metodologických štandardov v […]

Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. zo dňa 12. 11. 2015, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len […]

Upozornenie pre verejnosť

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) na základe podnetov,  obdržaných od verejnosti  o platených SMS službách, ktorých objednanie je maskované  ako účasť na  zákazníckom prieskume , preverila aktivity subjektu, vystupujúceho od 8.9.2014 na stránke Facebook.com pod názvom Market Research Online Slovakia.   Na Facebook  stránku tohto subjektu smerovala reklama, zobrazovaná používateľom, ktorá ich informovala o tom, že boli vybraný […]

(Slovak) Vyjadrenie stanoviska pre potreby Ústrednej volebnej komisie

Sorry, this entry is only available in Slovak.

SAVA je tu na to, aby zadávatelia dostávali spoľahlivé a kvalitné informácie !

Sorry, this entry is only available in Slovak.