50 – dňové moratórium pozastavené

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona čSlovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ktorý mal predĺžiť obdobie zákazu publikovania volebných prieskumov z 14 na 50 dní pred dňom konania volieb. Veríme, že Ústavný súd aj v ďalšom konaní zohľadní argumentáciu prezidentky Slovenskej republiky a moratórium na publikovanie výsledkov bude zrušené celkovo.

Rozhodnutie Ústavného súdu