Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Dňa 11. novembra 2021 zverejnil týždenník TREND vo svojej publikácii TREND TOP 2021 na str.81 tabuľku s nadpisom “Prieskum trhu a verejnej mienky” s ambíciou uviesť prehľad TOP 25 najväčších spoločností v tomto sektore. Pri publikovaní tohto prehľadu však zvolil nesprávnu metodiku a spoľahol sa na oficiálne štatistické údaje, ktoré o sebe udávajú jednotlivé spoločnosti. […]

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 14. júna 2021. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 2021.

Rastislav Kočan novým predsedom SAVA

Rastislav Kočan novým predsedom SAVA

Novým predsedom Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) sa stal Rastislav Kočan. Funkcie sa ujal na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia SAVA ku dňu 1. júla 2021. Rastislav Kočan je spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. V prieskume trhu pôsobí už 20 rokov. Pred tým spôsobil 16 rokov na rôznych pozíciách medzinárodnej agentúre GfK, posledne ako Country manager GfK […]

50 – dňové moratórium pozastavené

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona čSlovenská asociácia výskumných agentúr SAVA víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti prijatej zmeny zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ktorý mal predĺžiť obdobie zákazu publikovania volebných prieskumov z 14 na 50 dní pred […]

Spoločné stanovisko organizácií ESOMAR, WAPOR a SAVA k prijatiu legislatívy predlžujúcej moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami.

POSITION STATEMENT ON PROPOSED POLL EMBARGO The Slovakia parliament has just passed legislation restricting the publication of election poll results in the 50 days before an election. This regulation would more than triple the length of Slovakia’s existing restriction of poll reporting during the two weeks before an election – already one of the longest […]

50 dňové moratórium – stanovisko k poslaneckému návrhu

Dňa 10.11.2019 bol prednesený na Výbore NRSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj návrh poslancov NR SR Tibora Glendu, Stanislava Kmeca a Eleméra Jakaba na predĺženie „výskumníckeho“ moratória zo súčasne platných 14 dní na 50 dní pred konaním volieb. Z pohľadu Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) ide o ešte výraznejší zásah do práv občanov SR […]

Stanovisko Slovenskej asociácie výskumných agentúr k pripravovaným legislatívnym zmenám v podmienkach zverejňovania výsledkov výskumov volebných preferencií

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA pôsobí od roku 1999 ako výberové združenie agentúr alebo fyzických osôb, zaoberajúcich sa výskumom trhu a verejnej mienky. Jej členovia sa vstupom do SAVA zaviazali dodržiavať medzinárodný etický kódex ESOMAR a základné štandardy kvality výskumnej praxe. SAVA tiež už pred mnohými rokmi stanovila a zverejnila tzv. Metodologické minimum pre zverejňovanie […]

SAVA prijala agentúru Go4insight za nového člena

SAVA prijala agentúru Go4insight za nového člena

Dňa 16. 10. 2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA, na ktorom bol prijatý nový člen asociácie, agentúra Go4insight s.r.o.  Valné zhromaždenie ďalej zvolilo  nové predsedníctvo SAVA. Predsedom SAVA sa stal Václav Hřích(AKO, s.r.o.), I. podpredsedom Martin Slosiarik (FOCUS, s r.o.) a II. podpredsedom Rastislav Kočan (Go4insight s.r.o.).

Závery kontroly dodržiavania metodologických štandardov v oblasti kvantitatívneho výskumu.

Dňa 17.8.2017 bola na adresu Slovenskej asociácie výskumných agentúr(SAVA) doručená žiadosť kandidáta na župana Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Martina Klusa, o kontrolu priebehu terénneho zberu na tému volieb do VÚC v banskobystrickom kraji. Slovenská asociácia výskumných agentúr na základe podnetu začala na základe interných smerníc voči svojej členskej agentúre Focus, s.r.o. kontrolu dodržiavania metodologických štandardov v […]

Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. zo dňa 12. 11. 2015, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len […]