hrich

DESATORO SAVA

  dodržiavať pri prieskumných aktivitách Etický kódex ESOMAR-u, dbať u svojich členov na dodržiavanie všetkých metodických a etických štandardov výskumu trhu a verejnej mienky, a to najmä voči klientom členov SAVA, dozerať, že členovia Združenia nebudú spájať výskum trhu a verejnej mienky s aktivitami s ním nezlučiteľnými, t. j. najmä reklamou, predajom tovaru a služieb, dohliadať, že členovia […]

Máme novú web stránku!

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA 23.01.2013

Dňa 23. 01. 2013 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr  SAVA, na ktorom bolo zvolené nové predsedníctvo SAVA. Predsedom SAVA sa stal Václav Hřích(AKO, s.r.o.), I. podpredsedom Ivan Dianiška (FOCUS, s r.o.) a II. podpredsedom Martin Mravec (GfK Slovakia, s. r. o.). Valné zhromaždenie ďalej schválilo plán činnosti asociácie na rok 2013. O […]