Činnosť SAVA

1998

Prípravy na založenie združenia SAVA

 

Dočasné predsedníctvo: Miroslav Švec (DICIO), Kamila Hříchová (AKO), Stanislava Chmelíková (AISA), Mário Dobrovodský (Markant), L. Faith (MP-MA)

 

Agentúry: AISA, AKO, ASA, DICIO, FOCUS, GFK, INCOM, MARKANT, MVK, MP-MA,

 

Tajomníčka: Andrea Šalingová

 

Vypracovanie Stanov a Štandardov SAVA

 

 

1999 

23. apríla 1999 SAVA zaregistrovaná na MV SR

sídlo: Nevädzová 5, Bratislava

 

Členské agentúry AISA, AKO (pridružený člen), ASA, FOCUS, DICIO, GfK, INCOM, MARKANT, MVK, MP-MA,

Nový člen: TNS (od 1.12.1999)

 

Predsedníctvo: Miroslav Švec (DICIO), Stanislava Chmelíková (AISA), Mário Dobrovodský (Markant)

 

Vytvorenie loga – P. Nemec, agentúra Communication

 

Príprava kontrol – vznik pracovných komisií

 

Pravidlá pre kontroly

 

Spolupráca s asociáciou SIMAR, Česká republika

 

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková

 

 

2000

Členské agentúry: AISA, AKO, DICIO, FOCUS, Gfk, MARKANT, MP-MA, TNS

23.4.2000 – zrušenie členstva ASA, INOCONA

 

Predsedníctvo: predseda O. Knoll (GfK), podpredsedníčka K. Hříchová (AKO),

 

Stanovy, štandardy – úprava

 

Uskutočnenie prvých kontrol

 

Vyjadrenie SAVA do NRSR –  k novelizácii Zákonníka práce

 

Publikovanie v Hospodárskych novinách, Trende

 

Industry Study ESOMAR – príprava

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková

 

EFFIE – zástupca SAVA ako člen poroty

 

 

 

2001

Členské agentúry: AISA, AKO, DICIO, FOCUS, GfK Slovakia, MARKANT, TNS

 

Predsedníctvo: predseda Oto Knoll (GfK Slovakia), podpredsedníčky Stanislava Chmelíková, Kamila Hříchová

 

Zmena sídla: Štefánikova 19, 811 05 Bratislava

 

Nová tajomníčka: Eva Klimešová

 

Minimálne štandardy pre prezentáciu výsledkov marketingového výskumu

 

Minimálne štandardy pre zadávateľov prieskumov

 

Úprava Vykonávacích predpisov kontrol

 

Pravidlá pre disciplinárne konanie SAVA

 

Zvolenie disciplinárnej komisie: predseda Miroslav Kúska (FOCUS), Miroslav Švec (DICIO), Mário Dobrovodský (MARKANT)

 

Kontroly v členských agentúrach, vydanie Certifikátov

 

Okrúhly stôl: „Marketingový výskum podľa pravidiel“

„Politické prieskumy a ich prezentácia v médiách a problémy s tým spojené“

 

EFFIE – zástupca SAVA ako člen poroty

 

Industry Study ESOMAR

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková

 

 

2002

Členské agentúry: AISA, AKO, DICIO, FOCUS, GfK Slovakia, MARKANT, TNS

 

Predsedníctvo: predseda Miroslav Švec (DICIO), podpredsedníčky Stanislava Chmelíková (AISA) , Kamila Hříchová (AKO)

 

Kontroly v členských agentúrach, vydanie Certifikátov

 

Trend konferencia – účasť SAVA

 

Odborný seminár Voľby 2002

 

KRAS – dohodnutie spolupráce

 

Intermédia – prezentácia na veľtrhu „Desatoro cieľov SAVA“

 

Okrúhly stôl „Stretnutie po voľbách – Predvolebné prieskumy a potreba moratória na zverejňovanie ich výsledkov“ (v spolupráci so Slovenským rozhlasom a časopisom Stratégie)

 

Kontroly v členských agentúrach, vydanie Certifikátov

 

Industry Study ESOMAR

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková

 

 

2003

Členské agentúry: AISA, AKO, DICIO, FOCUS, GfK Slovakia, MARKANT, TNS,

Nový člen: TAMBOR (od 1.12.2003)

 

Predsedníctvo: predseda Miroslav Švec (DICIO), podpredsedníčky Stanislava Chmelíková (AISA) , Kamila Hříchová (AKO)

 

Intermédia – okrúhly stôl „Vie si výskum trhu prilákať mladých odborníkov?“

 

Stretnutie ekonomických zástupcov členských agentúr SAVA „Zmeny v zákonníku práce“

 

Stanovisko SAVA  „Zdôvodnenie k platnej legislatívnej úprave uverejňovania výsledkov prieskumov verejnej mienky v predvolebnom období“  pre MV SR (spolupráca s Odborom mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu)

 

Kontroly – zrušenie pravidelných kontrol, ustanovenie Vstupnej a Ad hoc kontroly

 

Industry Study ESOMAR

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková

 

 

2004

Členské agentúry: AISA, AKO, DICIO, FOCUS, GfK Slovakia, MARKANT, TAMBOR, TNS

 

Predsedníctvo: predseda Miroslav Švec (DICIO), podpredsedníčky Stanislava Chmelíková (AISA) , Kamila Hříchová (AKO)

 

Stretnutie ekonomických zástupcov členských agentúr – Nový daňový zákon.

 

Intermédia – okrúhly stôl: „Musíme si pomáhať“ (s pedagógmi vysokých škol)

 

EFFIE –zástupca SAVA v porote K. Hříchová (AKO)

 

Webová stránka SAVA

 

Industry Study ESOMAR

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková

 

 

2005

Členské agentúry: NFO AISA, AKO, DICIO, FOCUS, GfK Slovakia, MARKANT, TAMBOR, TNS SK

 

Predsedníctvo: predseda Ivan Šimek (TNS SK), podpredseda Radek Jalúvka (Tambor), podpredsedníčka Kamila Hříchová (AKO)

 

KRAS – SAVA vstúpila do KRASu ako pridružený člen

 

EFFIE – zástupcovia SAVA v porote EFFIE K. Hříchová (AKO), I. Kotúček (Tambor)

 

Recenzia učebnice Marketingový výskum

 

Industry Study ESOMAR

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková

 

 

2006

Členské agentúry: NFO AISA, AKO, DICIO, FOCUS, GfK Slovakia, MARKANT, TAMBOR, TNS SK,

Nový člen: ACRC (od 19.10.2006)

 

Predsedníctvo: predseda Ivan Šimek (TNS SK), podpredsedníčka Kamila Hříchová (AKO), podpredseda Ivan Dianiška (FOCUS)

 

Seminár o predvolebných prieskumoch „Voľby do NRSR 2006“

 

EFFIE – zástupcovia SAVA v porote EFFIE K. Hříchová (AKO), I. Šimek (TNS SK)

 

Industry Study ESOMAR

Národný reprezentant ESOMAR – S. Chmelíková (TNS AISA)

 

PF SAVA – Marketingovo-propagačná akcia, vytvorenie databázy potencionálnych klientov

 

 

2007

Členské agentúry: NFO AISA, ACRC, AKO (od 1.7.2007 riadny člen), DICIO, FOCUS, GfK Slovakia, MARKANT, TAMBOR, TNS SK

 

Predsedníctvo: predseda Kamila Hříchová (AKO), podpredseda Ivan Dianiška (FOCUS) a Martin Mravec (GfK Slovakia)

 

 

ESOMAR

Národný reprezentant ESOMAR – M. Mravec (GfK Slovakia)

 

EFFIE – zástupcovia SAVA v porote I.Šimek (TNS SK), Štulrajter (DICIO), K.Hříchova (AKO)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.